Evergreen's favorite Marathi Jokesमालवणी टॅलेंट

मास्तर : मुलांनो मला सांगा राम वनवासाला कधी निघाले 😚

बंडया : मास्तर राम वनवासाक 9:15 वाजता निघाले 😙


मास्तर : 9:15 वाजता ते कसे...😗


बंड्या : वनवास यो शब्द उलटो वाचा.....😎


मास्तर शाळा सोडून वनवासाच्या तयारीत लागलेत

😉😀😆😜😆😜🤣🤣😅😅