Evergreen's favorite Marathi Video Jokes


तंबाखू प्रिय सरपंचांनी स्वातंत्रदिनी केलेले हे भाषण पहा व ऐका.सारखं काही मोदींचचं ऐकले पाहिजे असे थोडेच आहे. जरा हसायला पण हवे ना!😁😁